Startsida

Valfrihet inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård (LOV)

Senast uppdaterad: 2017-05-16

Uppdraget omfattar hemtjänst, delegerad och ordinerad hemsjukvård samt rehabilitering i ordinärt boende. Utföraren åtar sig att mellan klockan 07:00–22:00 ansvara för biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) inom hemtjänst, så som serviceinsatser och omvårdnadsinsatser i ordinärt boende. Ansvaret innefattar även delegerade och ordinerade insatser av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Hammarö kommun
Kommun
Hammarö kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2017-05-16
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2016/154

Kontaktpersoner