Startsida

Arbetsträningsplatser inom ramen för ESF-projektet MIA

Senast uppdaterad: 2022-10-19

Upphandlingen avser arbetsträningsplatser inom ramen för ESF-projektet MIA, Mobilisering Inför Arbete. Tjänsten avser arbetsträningsplatser med rehabiliterande inslag hos leverantörer med målsättningen att deltagaren får arbetslivserfarenhet under anpassade former. Leverantören ska erbjuda deltagaren arbetsträning där arbetsuppgifterna anpassas för deltagarens förutsättningar och där deltagaren successivt tar en mer aktiv del i verksamheten.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Haninge kommun
Kommun
Haninge kommun
Verksamhetsområde
  • Jobbsökningstjänster
Startdatum
2017-03-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
SUN 2017/24

Kontaktperson