Startsida

Daglig verksamhet

Senast uppdaterad: 2024-01-12

Daglig verksamhet enligt LSS innebär att den som tillhör personkrets 1 och 2 enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har vid behov rätt till daglig verksamhet. De som omfattas av personkrets 1 är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. De som omfattas av personkrets 2 är personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Haninge kommun
Kommun
Haninge kommun
Verksamhetsområde
  • Daglig verksamhet enligt LSS
Startdatum
2024-01-11
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
SUN 2023-104

Kontaktperson