Startsida

Ickevalsalternativ Personlig Assistans

Senast uppdaterad: 2022-07-25

Företag och organisationer kan ansöka om och bli godkända som utförare för ickevalsalternativ inom insatsen personlig assistans i Härnösands kommun. Denna upphandling sker enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Utföraren måste uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget för att bli godkänd. Utföraren måste även ha Socialstyrelsens tillstånd att bedriva aktuell verksamhet. De personer som beviljas personlig assistans enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte väljer assistansanordnare anvisas en utförare som godkänts av Härnösands kommun. Anvisningen sker enligt en fastställd turordningslista. Utföraren ska kunna utföra personlig assistans under hela dygnet. Den som är godkänd som utförare av ickevalsalternativ personlig assistans har verkställighetsplikt, d v s utföraren har inte rätt att säga nej till uppdrag som anvisas av kommunen.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Härnösands kommun
Kommun
Härnösands kommun
Verksamhetsområde
  • Personlig assistans enligt LSS
Startdatum
2011-11-15
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
UPP 11/032.055

Kontaktpersoner