Startsida

Kundval inom hemtjänst enligt LOV

Senast uppdaterad: 2022-07-25

Den 14 december 2009 fattade kommunfullmäktige i Härnösands kommun beslut om att införa Kundval inom hemtjänsten enligt LOV. Från och med september 2012 kommer befintliga och nya kunder inom hemtjänsten att välja utförare i Härnösands kommun. Socialnämnden inbjuder nu utförare att ansöka om att teckna avtal med kommunen. Utförare kan ansöka om att bli godkänd för omvårdnads- och serviceinsatser alternativt serviceinsatser.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Härnösands kommun
Kommun
Härnösands kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2012-04-23
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
UPP 12-002-055

Kontaktpersoner