Startsida

Hemvård i Helsingborg

Senast uppdaterad: 2022-08-23

Anbudsgivaren ska åta sig att för vård-­ och omsorgsnämndens räkning utföra hemvårdsinsatser. Hemvård avser insatser som utförs huvudsakligen i och i anslutning till den enskildes hem efter biståndsbeslut enligt SoL samt hemsjukvårdsåtgärder enligt 18 § HSL.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Helsingborgs stad
Kommun
Helsingborgs stad
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2022-08-23
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
121/2021

Kontaktperson