Startsida

Personlig assistans ickevalsalternativ

Senast uppdaterad: 2023-12-20

Företag har möjlighet att löpande ansöka om att teckna avtal för att utföra insatsen personlig assistans och ickevalsalternativet för personer som själva inte vill eller kan välja vilket företag som skall anordna beviljad assistans. Socialnämnden är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Utföraren ska åta sig att för kommunens räkning utföra personlig assistans. Kommunen garanterar inte någon uppdragsvolym. Ersättning till utförare utgår efter Försäkringskassans schablonbelopp.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Höganäs kommun
Kommun
Höganäs kommun
Verksamhetsområde
  • Personlig assistans enligt LSS
Startdatum
2023-12-19
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
SN/2022/30

Kontaktpersoner