Startsida

Valfrihet inom hemtjänsten

Senast uppdaterad: 2024-05-06

Högsby kommun har i juni 2012 beslutat att tillämpa principen om eget val i hemtjänsten enligt lagen om valfrihet (LOV) som trädde i kraft 1 januari, 2009. Detta betyder att personer med beviljade hemtjänstinsatser ifrån kommunens biståndshandläggare har rätt och möjlighet att själva välja vem som ska utföra insatserna bland de hemtjänstutförare/företag när väl företag anmält sitt intresse av att verka inom hemtjänsten och som blivit godkända av kommunen. Frågor och ytterligare information lämnas av förvaltningschef enligt kontaktuppgifter nedan. Intresserade utförare/företag har möjlighet att löpande ansöka om att bli godkänd utförare av kommunen för att få bedriva verksamhet inom kommunens hemtjänst. Förfrågningsunderlaget och ansökningsformuläret beskriver de krav som varje utförare måste uppfylla för att bli godkänd som utförare av hemtjänst i kommunen.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Högsby kommun
Kommun
Högsby kommun
Verksamhetsområde
  • Avlösarservice enligt SoL
  • Hemtjänst och service
  • Ledsagarservice enligt SoL
Startdatum
2024-05-06
Slutdatum
2024-05-06
Diarienummer
2012:1

Kontaktperson