Startsida

Boendestöd

Senast uppdaterad: 2022-04-06

Välkommen att ansöka i Huddinge kommuns kundval för boendestöd. Målgruppen för insatsen boendestöd är vuxna personer med funktionsnedsättningarna utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt vuxna personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. I kundvalet ingår även personer över 65 år inom socialpsykiatrins målgrupper.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Huddinge kommun
Kommun
Huddinge kommun
Verksamhetsområde
  • Boendestöd enligt SoL
Startdatum
2022-04-06
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Upp-2021/005

Kontaktpersoner