Startsida

Korttidsvistelse (korttidshem och lägervistelse) SoL och LSS

Senast uppdaterad: 2022-09-01

Välkommen att ansöka i Huddinge kommuns valfrihetssystem enlig lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för att utföra korttidsvistelse i form av korttidshem och lägervistelse för personer som har rätt till insatsen korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller beviljas bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL). Upphandlingen avser kundval inom korttidsvistelse i form av korttidshem och lägervistelse för personer som har rätt till insatsen korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller beviljas bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL). Upphandlingen omfattar nedan kategorier och målgrupper. 1. Korttidshem med övernattning 2. Korttidshem dag 3. Lägervistelse med övernattning.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Huddinge kommun
Kommun
Huddinge kommun
Verksamhetsområde
  • Avlösarservice enligt SoL
  • Avlösarservice enligt LSS
Startdatum
2022-09-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Upp-2022/008

Kontaktpersoner