Startsida

Fritt val inom hemtjänsten, Hudiksvalls kommun

Senast uppdaterad: 2024-03-20

Hudiksvalls kommun införde den 30 maj 2011 lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Införandet gäller en sammanhållen hemtjänst, det vill säga att de leverantörer som godkänns ska tillhandahålla både omvårdnad och service. Från och med hösten 2012 kan medborgare i Hudiksvalls kommun som beviljats hjälp i hemmet enligt Socialtjänstlagen (SoL) ges möjlighet att välja utförare av sina hemtjänstinsatser. Hudiksvalls kommun inbjuder företag/utförare att ansöka om att bli godkända leverantörer av hemtjänst. På www.hudiksvall.se finns mer information och där finns Förfrågningsunderlaget att läsa.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Hudiksvalls kommun
Kommun
Hudiksvalls kommun
Verksamhetsområde
  • Avlösarservice enligt SoL
  • Hemtjänst och service
  • Ledsagarservice enligt SoL
Startdatum
2011-05-30
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2023-299-790

Kontaktperson