Startsida

Äon 2023/68: LOV Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2023-04-14

Järfälla kommun vill härmed inbjuda leverantörer att ansöka om godkännande i kommunens valfrihetssystem för insatsen sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, som ges med stöd av Socialtjänstlagen (SoL). Upphandlingen sker enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Målgruppen för insatsen är vuxna personer i arbetsför ålder med en diagnosticerad psykisk funktionsnedsättning och som bedöms ha behov sysselsättning för att få en strukturerad och meningsfull vardag.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Järfälla kommun
Kommun
Järfälla kommun
Verksamhetsområde
  • Sysselsättning socialpsykiatri
Startdatum
2023-04-06
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Äon 2023/68

Kontaktperson