Startsida

LOV Boendestöd

Senast uppdaterad: 2022-06-13

Syftet med upphandlingen är att pröva sökande utförares möjlighet att erbjuda boendestöd enligt LSS och SOL utifrån de krav som beskrivs i upphandlingsunderlaget. Kommunens kunder ska kunna välja bland ett antal av kommunen godkända utförare. Komplettering till upphandlingsunderlaget återfinns https://www.jarfalla.se/download/18.3062e45617432dce2b4de615/1600094167573/PublicQA-1053.pdf

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Järfälla kommun
Kommun
Järfälla kommun
Verksamhetsområde
  • Boendestöd enligt SoL
Startdatum
2019-09-11
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Son 2011/487

Kontaktpersoner