Startsida

LOV Hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Senast uppdaterad: 2023-09-11

Härmed inbjuds leverantörer till att inkomma med ansökan till LOV Hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice enligt förutsättningar angiva i denna upphandling

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Järfälla kommun
Kommun
Järfälla kommun
Verksamhetsområde
  • Avlösarservice enligt LSS
  • Avlösarservice enligt SoL
  • Hemtjänst och service
  • Ledsagarservice enligt LSS
  • Ledsagarservice enligt SoL
Startdatum
2023-09-11
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Son 2022/176; Äld 2021/358

Kontaktperson