Startsida

Fritt val daglig verksamhet, intellektuellt funktionshinder

Senast uppdaterad: 2018-02-09

Jönköpings kommun tillämpar Fritt val inom daglig verksamhet, intellektuellt funktionshinder. Det fria valet innebär att enskilda har möjlighet att välja utförare inom såväl Kommunal som privat verksamhet. Den dagliga verksamheten ska vända sig till den som har stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med funktionsnedsättning personkrets 1 och 2, är i yrkesverksam ålder och som inte står till den öppna arbetsmarknadens förfogande eller utbildar sig. Utgångspunkten för det fria valet i Jönköpings kommun är att öka utbudet av verksamheter, att skapa valfrihet för den enskilde samt en ökad fokusering på kvalitet.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Jönköpings kommun
Kommun
Jönköpings kommun
Verksamhetsområde
  • Daglig verksamhet enligt LSS
Startdatum
2018-02-09
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
17/393

Kontaktperson