Startsida

Fritt val hemtjänst i Jönköpings kommun

Senast uppdaterad: 2023-10-09

Jönköpings kommun tillämpar Fritt val inom hemtjänsten. Det fria valet innebär att enskilda som har ett biståndsbeslut om hjälp i hemmet eller avlösning av anhörig i hemmet enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL), väljer hemtjänstutförare. Den enskilde har möjlighet att välja en utförare för sina omvårdnadsinsatser och en annan utförare för serviceinsatserna. Jönköpings kommuns äldrenämnd ansvarar för valfrihetssystemet och det administreras av socialförvaltningen. Upphandlingen styrs av lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) vilket innebär att alla sökande som uppfyller ställda krav kan verka som hemtjänstutförare i Jönköpings kommun, efter godkännande.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Jönköpings kommun
Kommun
Jönköpings kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2008-12-31
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
21/12

Kontaktpersoner