Startsida

Valfrihetssystem (LOV), hemtjänst

Senast uppdaterad: 2020-12-18

Äldrenämnden, Karlskrona kommun, inbjuder intresserade att inkomma med ansökan avseende utförande av hemtjänstinsatser. Uppdraget omfattar omsorgs- och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen till personer i ordinärt boende.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Karlskrona kommun
Kommun
Karlskrona kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
  • Ledsagarservice enligt SoL
  • Avlösarservice enligt SoL
Startdatum
2020-12-18
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2020/5575 8.7.1

Kontaktpersoner