Startsida

Hemtjänst inklusive delegerad/ordinerad hemsjukvård samt rehabilitering i ordinärt boende

Senast uppdaterad: 2023-02-13

För Kommunen, vård och omsorgsnämndens räkning inbjuds Ni lämna ansökan i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV) för utförandet av hemtjänst (omvårdnads- och serviceinsatser), delegerad och ordinerad hemsjukvård samt rehabilitering i ordinärt boende.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Karlstads kommun
Kommun
Karlstads kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
  • Sjukvård i hemmet
Startdatum
2023-02-13
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
VON/2020:412

Kontaktpersoner