Startsida

Bli utförare av hemtjänst

Senast uppdaterad: 2024-02-05

Stora och små företag är välkomna att lämna anbud för att bli utförare av hemtjänst i Katrineholms kommun. Upphandlingen pågår tills vidare vilket innebär att du kan lämna in anbud från den 1 oktober 2010 och framåt. Från den 1 januari 2011 kan brukarna i Katrineholms kommun välja vem de vill ska utföra hemtjänst hos dem. Det innebär att den som har hemtjänst kommer att kunna välja utförare inom 1. Serviceinsatser i hemmet 2. Service-, omvårdnads- och HSL-insatser i hemmet. (HSL- Hälso- och sjukvårdslagen).

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Katrineholms kommun
Kommun
Katrineholms kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2011-01-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Dnr VON/2024:6-2.6.1

Kontaktpersoner