Startsida

Kundval inom Daglig verksamhet enligt LSS

Senast uppdaterad: 2023-10-19

Sektor Omsorg i Kävlinge kommun, inbjuder härmed utförare att ansöka om godkännande, att för kommunens räkning, utföra daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SFS 1993:387). Kommunen är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. En kommunal daglig verksamhet kommer att finnas kvar parallellt med att privata utförare godkänts enligt LOV. Den dagliga verksamheten ska vara lokaliserad inom en radie av 2 mil från Kävlinge tätort och omfatta verksamhet för minst fem (5) brukare.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Kävlinge kommun
Kommun
Kävlinge kommun
Verksamhetsområde
  • Daglig verksamhet enligt LSS
Startdatum
2023-10-19
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
SN 2017/167

Kontaktpersoner