Startsida

Kundval inom Särskilt boende enligt Socialtjänstlagen

Senast uppdaterad: 2023-10-19

Sektor Omsorg i Kävlinge kommun, inbjuder härmed leverantörer/utförare att ansöka om godkännande, att för Kommunens räkning, erbjuda särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen. Om uppdraget: - Utföraren ska kunna erbjuda heldygnsomvårdnad inom somatisk eller demensavdelning på särskilt boende inom Kävlinge kommun. - Utförarens åtagande i fråga om vård och omsorg är att dygnet runt tillgodose Den enskildes individuella behov av omsorg, vård och service. I tjänsten ingår också hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende, upp till och med sjuksköterskenivå, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). -Utföraren ska tillhandahålla samtliga yrkeskategorier som uppdraget kräver för att uppfylla gällande lagstiftning inom verksamhetsområdet. -Utföraren ska arbeta målmedvetet så att Den enskilde står i centrum för samordnade insatser i mötet med vård, omsorg och service och andra aktörer som kan påverka Den enskildes livskvalitet.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Kävlinge kommun
Kommun
Kävlinge kommun
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt SoL
Startdatum
2023-10-19
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
SN 2017-166

Kontaktpersoner