Startsida

Vårdval - Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Senast uppdaterad: 2024-02-05

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är en självständig myndighet som ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun får en sammanhållen hälso‐, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Förbundets medlemmar är Region Stockholm och Norrtälje kommun. Vårdval - Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) tillhör Vårdval Stockholm men vi på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) bevakar med särskilt intresse detta vårdval till den del det berör vårdgivare inom Norrtälje kommun.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Region
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Verksamhetsområde
  • Sjukvård i hemmet
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
*

Kontaktperson