Startsida

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Senast uppdaterad: 2023-08-31

Välkommen att bli leverantör i Lidingö stads valfrihetssystem gällande bostad med särskild service för vuxna enligt § 9 p 9 LSS.. I insatsen bostad med särskild service för vuxna ingår boendeformerna gruppbostad och servicebostad. Gemensamt för båda boendeformerna är att bostaden ska vara fullvärdig, att det är kundens privata och permanenta hem och att den inte ska ha en institutionell prägel. I insatsen bostad med särskild service för vuxna ingår, förutom omvårdnad och tillsyn, också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Leverantören förbinder sig att ge individuellt stöd till den enskilde utifrån omfattning i beviljad insats. Gruppbostad Gruppbostad är ett alternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal behövs. Lägenheterna i ett gruppboende ska finnas i direkt anslutning till gemensamhetsutrymmen. I gruppbostaden ska det finnas en tillräcklig bemanning som ska tillgodose kundens samtliga stödbehov. Service och omvårdnad ska ges alla tider på dygnet. Antalet boende i en gruppbostad bör vara litet. Enligt Socialstyrelsen bör det i regel endast vara tre till fem personer som bor i gruppbostaden. Servicebostad Servicebostad är lämplig för den som inte klarar av att bo i ett ordinärt boende men som inte har ett så omfattande behov av stöd och service att ett boende i gruppbostad är nödvändigt. En servicebostad utgörs av fullvärdiga lägenheter som är geografiskt samlade och som har tillgång till gemensam service med fast anställd personal. Stödet ska ges till kunden utifrån individuella behov och kunna erbjudas dygnet runt.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Lidingö stad
Kommun
Lidingö stad
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt LSS
Startdatum
2023-02-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
OSN/2022:297

Kontaktperson