Startsida

Vård- och omsorgsboende

Senast uppdaterad: 2023-08-31

Välkommen att bli leverantör i Lidingö stads valfrihetssystem för platser i vård- och omsorgsboende enligt SoL med inriktning somatiskt vård och omsorg samt vård och omsorg vid demenssjukdom. Uppdraget omfattar insats i form av vård- och omsorgsboende som är en individuellt behovsprövad insats som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453).

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Lidingö stad
Kommun
Lidingö stad
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt SoL
Startdatum
2023-08-31
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
OSN/2022:296

Kontaktperson