Startsida

Eget val inom daglig verksamhet (LSS)

Senast uppdaterad: 2024-05-29

Social- och omsorgsnämnden i Linköpings kommun vill erbjuda personer med funktionsnedsättning ökad möjlighet att välja utförare och inriktning på daglig verksamhet. Nämnden inbjuder därför utförare/leverantörer att ansöka om godkännande för att bedriva daglig verksamhet i Linköpings kommun för personer som tillhör personkrets 1 och 2. Av förfrågningsunderlaget framgår samtliga avtalsvillkor, krav och ersättningsnivåer.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Linköpings kommun
Kommun
Linköpings kommun
Verksamhetsområde
  • Daglig verksamhet enligt LSS
Startdatum
2009-10-26
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
Ks26 2020-116/ON 2016-214

Kontaktperson