Startsida

Valfrihetssystem för hemvård (LOV), 19/57

Senast uppdaterad: 2023-08-28

Företag som vill ansöka om att utföra insatser inom hemvården, ett samordnat uppdrag av hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, hittar villkor och information här. Privata utförare behöver ha tillstånd även inom hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) för att kunna ansöka om att bli utförare i Lunds kommun. Kravet på tillstånd från IVO gäller även befintliga utförare inom Lunds kommun. Läs mer på www.ivo.se

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Lunds kommun
Kommun
Lunds kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2023-01-03
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
VOO 2017/0320

Kontaktperson