Startsida

Hemtjänst

Senast uppdaterad: 2023-11-20

Välkommen att ansöka om att bli leverantör i Nynäshamns kommuns valfrihetssystem för hemtjänst. Uppdraget omfattar omsorgstjänster och servicetjänster hos personer med beviljad hemtjänst enligt med Socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Målet med hemtjänst är att underlätta för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Uppdraget omfattar även insatser enligt SoL i form av avlösning i hemmet och ledsagning vid besök till exempelvis läkare, fotvård etc.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Nynäshamns kommun
Kommun
Nynäshamns kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2023-11-20
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
SUN 2023-135

Kontaktpersoner