Startsida

Daglig verksamhet

Senast uppdaterad: 2024-02-26

Målgruppen för daglig verksamhet är personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS och beviljats insatsen daglig verksamhet enligt LSS. Förutsättningen för att beviljas insatsen är att personen är i yrkesverksam ålder, över 18 år och under 65 år, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Möjlighet finns att ansöka om fortsatt daglig verksamhet fram till 67 års ålder. Daglig verksamhet ska ge en meningsfull sysselsättning utifrån personens specifika förutsättningar, behov, intressen och önskemål. Deltagaren ska ges möjlighet att påverka och utforma innehållet i sin dagliga verksamhet genom inflytande och medbestämmande. Daglig verksamhet kan innehålla både aktiviteter med habiliterande/rehabiliterande inriktning och mer produktionsinriktade uppgifter. Verksamheten ska utformas så att den syftar till att utveckla deltagares möjlighet till förvärvsarbete när den målsättningen finns. Inom daglig verksamhet ingår omvårdnadsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån deltagarens behov.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Örebro kommun
Kommun
Örebro kommun
Verksamhetsområde
  • Daglig verksamhet enligt LSS
Startdatum
2024-02-26
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
867/2023

Kontaktperson