Startsida

Boendestöd LOV

Senast uppdaterad: 2024-03-15

Härmed inbjuds utförare att inkomma med ansökan gällande objektet: boendestöd för personer med funktionsnedsättning från kl 7-22.30 samtliga dagar i veckan. Boendestöd kan omfatta stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och personer inom personkretsarna i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. Beslutet om boendestöd ges med stöd av socialtjänstlagen, SoL.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Österåkers kommun
Kommun
Österåkers kommun
Verksamhetsområde
  • Boendestöd enligt SoL
Startdatum
2024-03-15
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2016-52

Kontaktperson