Startsida

LOV Familjerådgivning

Senast uppdaterad: 2023-03-13

Härmed inbjuds leverantörer att inkomma med anbud gällande upphandling Familjerådgivning, dnr. 2017-29, enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 3§ ska kommunen erbjuda familjerådgivning till gifta par, sammanboende, särboende och separerade par. Med familjerådgivning menas samtal för att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och i familjer med syfte att förbättra parternas relation.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Österåkers kommun
Kommun
Österåkers kommun
Verksamhetsområde
  • Familjerådgivning
Startdatum
2017-11-20
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2017-29

Kontaktperson