Startsida

Särskilt boende LOV enstaka platser

Senast uppdaterad: 2021-08-24

Härmed inbjuds utförare att inkomma med ansökan avseende permanenta enstaka platser särskilt boende för äldre enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Österåkers kommun
Kommun
Österåkers kommun
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt SoL
Startdatum
2017-06-21
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2017-31

Kontaktperson