Startsida

Hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad: 2022-03-25

Personlig omvårdnad och service samt delegerad hälso- och sjukvård

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Östra Göinge kommun
Kommun
Östra Göinge kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
  • Ledsagarservice enligt SoL
  • Avlösarservice enligt SoL
Startdatum
2022-03-25
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
KS 2021/02745

Kontaktpersoner