Startsida

LOV Hemtjänst

Senast uppdaterad: 2020-06-15

Region Gotland upphandlar hemtjänst i form av omvårdnads- och/eller serviceinsatser för personer boende på Gotland och som har beviljats hemtjänst. Region Gotland har valfrihetssystem (LOV) inom Hemtjänst sedan 2010. Region Gotland inbjuder företag att ansöka om att bli godkänd leverantör av hemtjänst. Avtal baserade på detta förfrågningsunderlag gäller från och med 1 mars 2021. Ansökan sker via Tendsign. Förfrågningsunderlag finns även tillgängligt via: https://www.gotland.se/49132

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Gotland (kommun)
Kommun
Region Gotland (kommun)
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2020-06-15
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
SON 2020/227

Kontaktperson