Startsida

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Senast uppdaterad: 2023-12-07

Hälsoval inom Region Jämtland Härjedalen infördes från och med den 1 januari 2010 i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV)

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Jämtland Härjedalen
Region
Region Jämtland Härjedalen
Verksamhetsområde
  • Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc.
Startdatum
2023-12-22
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
RS/106/2023

Kontaktperson