Startsida

Primärvård i Jönköpings län

Senast uppdaterad: 2022-12-12

Region Jönköpings län inbjuder till ansökan om godkännande för att bedriva primärvård enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Uppdraget består av planerad och oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och uppföljning för invånare som valt vårdenheten. Uppdraget förutsätter multiprofessionell samverkan i team. Uppdraget ska genomföras i Jönköpings län. Förfrågningsunderlag med samtliga villkor för uppdraget och avtalsmall finns på Regionen Jönköpings läns webbplats folkhalsaochsjukvard.rjl.se. Ansökan lämnas via www.tendsign.se.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Jönköpings län
Region
Region Jönköpings län
Verksamhetsområde
  • Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc.
Startdatum
2019-09-23
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
RJL 2021/2319

Kontaktperson