Startsida

Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Senast uppdaterad: 2022-12-12

Region Jönköpings län inbjuder till ansökan om godkännande för att bedriva specialiserad ögonsjukvård i öppenvård enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Uppdraget består av basuppdraget ögonläkarmottagning och de båda tilläggsuppdragen ögonbottenfotografering av diabetiker respektive kataraktoperationer. Vårdtjänsterna ska erbjudas i Jönköpings län. Förfrågningsunderlag med samtliga villkor för uppdraget och avtalsmall finns på Regionen Jönköpings läns webbplats folkhalsaochsjukvard.rjl.se. Ansökan lämnas via www.tendsign.se.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Jönköpings län
Region
Region Jönköpings län
Verksamhetsområde
  • Ögonvård
Startdatum
2014-01-07
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
RJL 2022/3195

Kontaktperson