Startsida

Utprovn/Lev glasögon - Landstinget i Kalmar län

Senast uppdaterad: 2024-04-24

Landstinget i Kalmar län vill ge barn som förskrivs ett glasögonbidrag valmöjligheten att välja optiker för utprovning och leverans av glasögon enligt det förskrivningsunderlag/rekvistion som förskrivare inom landstinget i Kalmar län beviljat. Härmed inbjuds ni att inkomma med ansökan om deltagande avseende glasögonutprovning/leverens enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962). Detta förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för att erhålla godkännande. Underlaget består av och är uppdelat i tre delar: I. Ansökningsinbjudan II. Uppdragsspecifikation III. Avtalsmall Förutsättningen för att en ansökan skall kunna godkännas, utvärderas och antas är att samtliga skall-krav i underlaget är uppfyllda. Kraven avser såväl krav på uppdragstagaren som på efterfrågad tjänst. Vi emotser er ansökan med intresse.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Kalmar län
Region
Region Kalmar län
Verksamhetsområde
  • Optikertjänster
Startdatum
2023-04-20
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
110288-A43

Kontaktpersoner