Startsida

Vårdval Primärvård Östergötland

Senast uppdaterad: 2023-09-21

Från den 1 september 2009 kan medborgare i Östergötland lista sig på valfri primärvårdsenhet som har avtal med Regionen. Auktorisationen säkerställer grundläggande krav på kvalitet och vårdutbud och är ett grundkrav för avtal. Auktorisationen förutsätter att vårdenheten åtar sig det uppdrag som är formulerat i Regelbok för auktorisation.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Östergötland
Region
Region Östergötland
Verksamhetsområde
  • Vård- eller Hälsocentral, Husläkarmott. etc.
Startdatum
2023-09-21
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
LiÖ-2009-060

Kontaktperson