Startsida

Audionommottagning - grundläggande hörselrehabiltiering för vuxna

Senast uppdaterad: 2024-02-22

Uppdraget omfattar grundläggande hörselrehabilitering för vuxna avseende hörselutredning, bedömning, kartläggning, information, rådgivning, behandling och uppföljning. Övergripande mål för verksamheten skall vara att personer med hörselnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Skåne
Region
Region Skåne
Verksamhetsområde
  • Öron-, näs- och halssjukvård eller hörselvård
  • Rehabilitering
Startdatum
2008-10-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
1101622

Kontaktperson