Startsida

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, BUMM

Senast uppdaterad: 2023-11-28

Region Stockholm erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Förfrågningsunderlag samt ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Stockholm
Region
Region Stockholm
Verksamhetsområde
  • Barnhälsovård
Startdatum
2014-05-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
0706-0590

Kontaktperson