Startsida

Grundläggande hörselrehabilitering

Senast uppdaterad: 2023-02-16

Region Uppsala län upphandlar i enlighet med lag om valfrihetssysyem, LOV, primär hörselrehabilitering. Förutsättningar och beskrivning av uppdraget framgår av den av landstinget fastställda regelboken som rekvireras enligt nedan.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Uppsala
Region
Region Uppsala
Verksamhetsområde
  • Öron-, näs- och halssjukvård eller hörselvård
Startdatum
2023-02-16
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
UPPH2011-0055

Kontaktperson