Startsida

Gynekologi

Senast uppdaterad: 2022-02-02

Härmed inbjuds Ni att inkomma med ansökan om avtal gällande gynekologi i öppenvård och i omfattning och på villkor enligt fastställd regelbok

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Uppsala
Region
Region Uppsala
Verksamhetsområde
  • Gynekologisk vård
Startdatum
2013-04-04
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
UPPH2013-0045

Kontaktperson