Startsida

Psykoterapi

Senast uppdaterad: 2022-02-02

Härmed inbjuds Ni att inkomma med ansökan om avtal gällande psykoterapi i omfattning och på villkor enligt fastställd regelbok. Bakgrund Landstingsfullmäktige beslutade i november 2009 att utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV) öppna möjlighet för fri etablering inom psykoterapi samt uppdrog åt hälso- och sjuk-vårdsstyrelsen att ta fram ett regelverk för vårdvalssystem för psykoterapi. Regelbok Regelboken innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för att bedriva verksamhet. Regelbok för psykoterapi gäller från och med den 1 maj 2011. Kapitel 6 "Ansökan om godkännande" innehåller en ansökningsblankett som ska skrivas under av behörig firmatecknare. Ansökan ställs till regionens Upphandlingsenhet, se uppgifter nedan. Märk kuvertet med ”LOV Psykoterapi”.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Uppsala
Region
Region Uppsala
Verksamhetsområde
  • Psykiatrisk eller psykologisk vård
Startdatum
2011-04-29
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
UPPH2011-0052

Kontaktperson