Startsida

Avgiftsfri allmäntandvård till barn och unga i Västmanland

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Region Västmanland har inom avgiftsfri allmäntandvård för barn och unga valfrihet enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Barn och unga vuxna som är folkbokförda i Västmanlands län har från det kalenderår de fyller 3 år till och med det kalenderår de fyller 23 år möjlighet att välja mellan privattandvård och folktandvård för att utföra allmäntandvård. De vårdgivare som kan väljas ska ha avtal med Region Västmanland. Tandläkare som önskar avtal med Region Västmanland ska lämna ansökan om avtal.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Västmanland
Region
Region Västmanland
Verksamhetsområde
  • Tandvård
Startdatum
2022-12-19
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
IN-IN19-0402-01

Kontaktperson