Startsida

LOV Vårdval Vaccination Västmanland

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Region Västmanland har beslutat att införa vårdval enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, avseende vissa vaccinationer för vuxna som rekommenderas och finansieras av regionen. Syftet är att: - stärka patientens ställning med ökade möjligheter att fritt välja leverantör - möjliggöra för fler aktörer att bidra i vaccinationsarbetet - stimulera fram nya lösningar för en god tillgänglighet för vaccinationer - nå en god vaccinationstäckning Vårdval Vaccination kompletterar det vaccinationsuppdrag som redan ligger inom valfrihetssystemet Vårdval vårdcentral i Region Västmanland. De leverantörer som har avtal inom Vårdval Vårdcentral ska därför inte ansöka om Vårdval Vaccination.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Västmanland
Region
Region Västmanland
Verksamhetsområde
  • Vaccination
Startdatum
2023-10-20
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
IN-IN23-0288

Kontaktperson