Startsida

Medicinsk fotvård-LOV

Senast uppdaterad: 2024-05-15

I primärvårdsprogrammet för Region Västmanland framgår att det i vårdcentralernas uppdrag ingår att tillhandahålla medicinsk fotvård. Region Västmanland har för medicinsk fotvård valfrihet enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Patient som blivit remitterad till medicinsk fotvård har möjlighet att välja fotterapeut för att utföra den medicinska fotvården. De fotterapeuter som kan väljas ska ha avtal med Region Västmanland. Leverantör (fotvårdsterapeut) ansöker om att få avtal för medicinsk fotvård genom att ta del av villkor och krav i förfrågningsunderlaget samt att svara på frågor och bifoga efterfrågade dokument. När ansökan är ifylld lämnas den elektroniskt i TendSign. Den som lämnar ansökan får en kvittens med epost på att ansökan är inlämnad.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Region Västmanland
Region
Region Västmanland
Verksamhetsområde
  • Hygientjänster
Startdatum
2022-12-19
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
IN-IN24-0120

Kontaktperson