Startsida

LOV inom hemtjänst i Ronneby kommun

Senast uppdaterad: 2023-09-04

Sedan december 2015 kan privata vårdföretag utifrån lagen (LOV 2008:962) om valfrihetssystem ansöka om att etablera sig som utförare inom hemtjänsten i Ronneby kommun. Ansökan kan göras löpande under året.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Ronneby kommun
Kommun
Ronneby kommun
Verksamhetsområde
  • Avlösarservice enligt SoL
  • Hemtjänst och service
  • Ledsagarservice enligt SoL
Startdatum
2016-01-01
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2015/32

Kontaktperson