Startsida

LOV inom vård- och omsorgsboende i Ronneby kommun

Senast uppdaterad: 2023-09-04

Sedan mars 2018 kan privata vårdföretag utifrån lagen (LOV 2008:962) om valfrihetssystem ansöka om att etablera sig som utförare inom vård- och omsorgsboende i Ronneby kommun. Upphandlingen avser vård och omsorgsboende enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, och innebär att driva detta inklusive hälso- och sjukvård dygnet runt årets alla dagar. Vård- och omsorgsboendet ska vara beläget inom Ronneby kommun. Tillfälliga placeringar ingår inte i valfrihetssystemet. Ansökan kan göras löpande under året.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Ronneby kommun
Kommun
Ronneby kommun
Verksamhetsområde
  • Särskilt boende enligt SoL
Startdatum
2023-09-04
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
17/69

Kontaktperson