Startsida

Bli utförare av hemtjänst och delegerad hemsjukvård

Senast uppdaterad: 2023-01-09

Säffle kommun inför från och med den 17 mars 2010 Fritt val av utförare i hemtjänst. Säffle kommun inbjuder därför intressenter att inkomma med ansökan om att bli godkända utförare av hemtjänst inom ramen för Fritt val av utförare i hemtjänsten. Godkända företag ska utföra hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen samt sjukvårdsinsatser efter delegation/instruktion enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Sökande företag ska ange insatser som man kan utföra, och man kan även uppge kapacitetstak och geografiskt etableringsområde.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Säffle kommun
Kommun
Säffle kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
Startdatum
2023-01-09
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
2008.082

Kontaktperson