Startsida

Hemtjänst

Senast uppdaterad: 2021-01-13

Hemtjänst innefattande service- och omvårdnadsinsatser. Hemtjänst natt (klockan 23-07) samt ansvar för trygghetslarm omfattas inte av valfrihetssystemet.

Till förfrågningsunderlag

Upphandlingsmyndigheten erbjuder tips och hjälp för dig som ska svara på förfrågningsunderlag. Du kan också kontakta vår Frågeservice.

Salems kommun
Kommun
Salems kommun
Verksamhetsområde
  • Hemtjänst och service
  • Ledsagarservice enligt SoL
  • Avlösarservice enligt SoL
Startdatum
2021-01-04
Slutdatum
Tills vidare
Diarienummer
SN/2020:111:767

Kontaktperson